Laisvos darbo vietos

Reikalingi:

  • Socialinis pedagogas

Reikalavimai:

Socialinio pedagogo išsilavinimas

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 4,82 iki 5,07

Suminė darbo laiko apskaita

  • Socialinio darbuotojo padėjėjas

Reikalavimai:

Socialinio darbo arba socialinio darbuotojo padėjėjos išsilavinimas

40 val. trukmės Socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programoje „Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kompetencijos ugdymas“

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimąs:

1. Dėl privalomojo pirmos pagalbos,

2. Dėl privalomojo higienos įgūdžių bendrą programą, kodas HB,

3. Dėl privalomojo higienos įgūdžių bendrą programą, kodas H1.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 1,53

Suminė darbo laiko apskaita

  •  Socialinė darbuotoja

Reikalavimai:

socialinio pedagogo/darbuotojo išsilavinimas.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 1,9 iki 4,27

  • Neformalaus ugdymo pedagogo - šokių mokytojo

Suminė darbo laiko apskaita

į viršų