Darbo užmokestis

Įsigaliojus teisės aktams gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, informaciją sudaro žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir savivaldybės įstaiga, įskaitant informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį. Įstatymas nenumato skelbti konkretaus fizinio asmens darbo užmokesčio. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nurodo, kad pastarieji duomenys yra privati informacija. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad Jonavos rajono vaikų globos namų darbuotojai dirba pagal darbo sutartį ir jų pareiginės algos dydis nustatomas pagal pareiginės algos koeficientą. Darbuotojams taip pat gali būti mokami priedai, kurie neturi viršyti steigėjo įstaigai skirto darbo užmokesčio fondo. Įstaigos vadovo darbo užmokesčio koeficientą ir priedo dydį nustato Jonavos rajono savivaldybės taryba. Rajono gyventojai, pageidaujantys sužinoti konkretaus darbuotojo atlyginimą, gali raštu kreiptis į rajono savivaldybės administracijos direktorių.

 


 

JONAVOS RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS  KOEFICIENTAI

 

Pareigybės kodas Užimamospareigos Patvirtintasetatųskaičius Darbuotojo vardas, pavardė Užimamasetatas Lygis Mėnesinio pareiginioatlyginimokoeficientas
      Vadovai      
             
134104 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 1,0 Milda Cinkuvienė 1,0 B 5,44
134104 Direktoriaus pavaduotoja socialiniamsreikalams 1,0 Aldona Skurdauskienė 1,0 A2 6,43
      Specialistai      
             
226501 Dietistė 0,5 Teresa Kuzmičienė 0,5 B 1,62
222107 Slaugytoja 1,0 Rasa Ponomariova 1,0 B 3,22
263401 Psichologas 1,0 Kristina Verseckienė 1,0 A1 5,62
233201 Specialusis pedagogas 0,5 AstaJampolceva 0,5 A2 1,91
235906 Neformalaus ugdymo pedagogas 1,0 Arūnas ČekanavičiusVilma Navašinskienė 0,30,5 A2A2 1,582,58
235901 Socialiniai pedagogai 7,0 Zita KatašenkovienėStanislava Frankauskienė

 

Jurgita Talijūnaitė

 

Loreta Drabavičienė

 

 

 

Dovilė Paragytė

 

Inga Želvienė

 

1,01,0

 

 

1,0

 

1,0

 

 

 

1,0

 

1,0

A2A2

 

 

A2

 

A2

 

 

 

A2

 

A2

5,075,07

 

 

4,82

 

5,07

 

 

 

4,85

 

4,82

263506 Vyriausias socialinis darbuotojas 1,0 Rasa Skurdauskaitė 1,0 A2 4,40
263506 Socialiniai darbuotojai 6,0 Vitalija VaineikienėSvetlana Komičienė 

Erika Trinkūnienė

 

Milda Juozapavičiūtė

 

Odeta Fedotovaitė

 

Jurgita Sereikienė

 

Zita Katašenkovienė

 

Aldona Skurdauskienė

 

1,00,5

 

 

 

 

1,0

 

0,6

 

0,3

 

0,2

A2A2

A2

 

A2

 

A2

 

A2

 

A2

 

A2

3,891,90

3,89

 

3,89

 

3,06

 

 

 

1,00

      Kvalifikuoti darbutojai      
             
412001 Raštvedys-sekretorius 1,0 Milda Vaidilienė 1,0 C 3,94
431106 Kasininkas 0,2 Milda Cinkuvienė 0,2 C 0,61
341205 Socialinių darbuotojų padėjėjos 21,3 Vera ŠuliokienėGražinaPakalniškienė

 

Kostantina Jefimova

 

Sigita Šulinskienė

 

Inga Čepkauskienė

 

Aldona Čepkauskienė

 

Virginija Petraškienė

 

Inga Nacevičiūtė

 

Teresė Zlotnikovienė

 

Edita Banulevičiūtė

 

Rita Jonaitienė

 

Agnė Kiburienė

 

Aušra Navikaitė

 

 

 

Emilija Markucevičienė

 

Loreta Šaduikė

 

Rita Bakūnienė

 

Audronė Kondrotienė

 

Audronė Jevstignejeva

 

 

Birutė Puzinauskienė

 

Rita Jonaiteinė

 

Inga Želvienė

 

 

Benita Šemeškaitė

 

Ieva Moric

 

Justina Mačiulytė

 

Jurgita Sereikienė

1,01,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

0,5

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

 

 

0,2

 

 

0,2

 

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

0,5

 

0,5

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

0,4

CC

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

 

 

C

 

 

C

 

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

 

C

3,073,07

 

3,07

 

3,07

 

3,07

 

3,07

 

3,04

 

1,53

 

3,07

 

3,02

 

3,02

 

3,05

 

3,02

 

 

 

0,61

 

 

0,83

 

 

3,02

 

3,02

 

3,07

 

3,00

 

1,51

 

1,5

 

3,0

 

3,0

 

3,0

432107 Sandėlininkas 1,0 Dalė Rūtelionienė 1,0 C 3,07
512001 Virėjas 3,0 Tatjana MačiulienėNadežda Drazdovskaja 

Mikalauskienė Zita

1,01,0

 

1,0

CC

 

C

3,073,02
833101 Vairuotojas 1,0 Gediminas Kaminskas 1,0 C 3,50
515301 Pastato remonto darbininkas 1,0 Albertas Bugavičius 1,0 C 3,00
753113 Siuvėjas 0,5 Jolita Vasiliauskienė 0,5 C 1,52
      Darbuotojai      
             
912101 Valytojas 0,5 Valentina Karaulovskienė 0,5 D MMA
9613 Kiemsargis 0,5 Algimantas Stašionis 0,5 D MMA

 
 

2016 m. gruodžio mėn. –  darbuotojų paskatinimas šv. Kalėdų ir Nujųjų metų proga (iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo) – 14 245  Eur (37 darbuotojams).

į viršų